Những sáng tác Tú Nhi

1 Đêm buồn tỉnh lẻ 1962 Tú Nhi & Bằng Giang
2 Bài ca kỷ niệm 1962 Tú Nhi & Bằng Giang
3 Đếm bước cô đơn 1963 Tú Nhi & Bằng Giang
4 Thương Hận 1966 Tú Nhi & Hồ Đình Phương
5 Lời thương chưa ngỏ 1966 Tú Nhi
6 Ngày đó xa rồi 1967 Tú Nhi
7 Xin làm người xa lạ 1967 Tú Nhi
8 Nỗi buốn xa mạc 1968 Tú Nhi & Tuấn Lê
9 Lời kẽ đăng trình 1968 Tú Nhi
10 Trong tầm mắt đời 1968 Tú Nhi
11 Đoạn cuối tình yêu 1968 Tú Nhi
12 Đoạn khúc đọan trường 1969 Tú Nhi
13 Mai lỡ mình xa nhau 1969 Tú Nhi
14 Khu Phố ngày xưa 1969 Tú Nhi
15 Nụ Cười Chua Cay 1970 Tú Nhi & Song An
16 Mưa bên song cửa 1972 Tú Nhi
17 Người về trong chiêm bao 1973 Tú Nhi
18 Xin yêu tôi bằng tình người 1974 Tú Nhi
19 Mua buồn tỉnh lẻ 1972 Tú Nhi & Bằng Giang
20 Tình khúc đoạn trường 2 1976 Tú Nhi
21 Tâm tư kẻ tù 1976 Tú Nhi
22 Lời lữ khách 1980 Tú Nhi
23 Sao đổi ngôi 1976 Tú Nhi
24 Xuân quê hương xuân lạc xứ 1980 Tú Nhi
25 Như giọt sương mai 1980 Tú Nhi
26 Ngày đó quê hương tôi 1980 Tú Nhi
27 Tôi đẽ hát,sẽ hát,ta phải hát 1980 Tú Nhi
28 Vùng trời đó tôi thương 1980 Tú Nhi
29 Đêm trên đường phố lạ 1984 Tú Nhi
30 Em trên đời ngẫn ngơ 1995 Tú Nhi
31 Hết rồi 1996 Tú Nhi & Anh Hoàng
32 Mù 1997 Tú Nhi
33 Cứ tưởng còn trong tay 1998 Tú Nhi
34 Một trời thương nhớ 2000 Tú Nhi
35 Một góc phố buuồn 2002 Tú Nhi
36 Thành phố buồn 2 2002 Tú Nhi
37 Nỗi buồn của tôi 2002 Tú Nhi
38 Bài ca không tựa 2002 Tú Nhi

For details, please contact us at :
Email: Chelinh@Gmail.com
Biography
Storefront
Photo Gallery
Sáng tác Tú Nhi
The Music of Champa
On Tour
Discography
guestbook
 
@ contacts
Links
 

| Contact us | Home | Archive | Top |